1
1
1
1
1
2
Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler
Influence of powder preparation on consolidation behavior and properties of Tungsten Copper alloys Yayın Yeri:Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials, 2010
1
Tribological study of copper alloy-based composites reinforced with WC-C powders prepared by the spontaneous infiltration process of the loose powder Yayın Yeri:14th International Scientific Congress Machines, Technologies, Materials , 2017
2
Toz Metalurjik Yöntemlerle üretilmiş ön alaşımlı Ni Cr Si Fe B C tozları için sinter parametrelerinin belirlenmesi Yayın Yeri:IMSP, 2016
3
PREP Atomizasyonu İle Üretilen Tozların Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı Yayın Yeri: 4. Otomotiv Kongresi, 2015
4
Molibden önalaşımlanmış toz metalurjik çeliklerde nikel katkısının etkisi Yayın Yeri:7. Uluslararası Kırılma Konfernası, 2015
5
Sintering Properties of Mechanically Alloyed Ti-5Al-2.5 Fe Yayın Yeri:19th International Conference on Materials Processes and Applications , 2017
6
Consolidation of Al nanoSiC Composites by Spark Plasma Sintering Yayın Yeri:ICSMT, 2015
7
Gergi Tertibatlarında Kullanılan Manyetik Esaslı IF Çeliği Tozların PREP Atomizasyonu İle Üretimi Yayın Yeri:12. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 2016
8
Sinter sertleştirişmiş bir çelikte hata karakterizasyonu Yayın Yeri:5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
9
Nickel coating on aluminum by hot pressing Yayın Yeri:World PM2016 , 2106
10
Sıcak pres ile Al5MgXAl2O3 kompozit üretimi Yayın Yeri:II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu
12
A Fractographical study in powder metallurgical steels Yayın Yeri:5th International Powder Metallurgy Conference
11
Using fly ash as a reinforcement to increase wear resistance of pure magnesium Yayın Yeri:International conference on materials and materials processing , 2016
13
Hot pressing behavior of titanium powders with nickel reinforcements Yayın Yeri:45th International October Conference on Mining and Metallurgy , 2013
14
Surface Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene /Cellulose Based Polymer Composites Yayın Yeri:InternationalCongress of Academic and Applied Sciences-INTCACAS2018 , 2018
15
Farklı Toz Partikül Boyutlarının Saf Titanyumun Mekanik Özelliklerine Etkisi Yayın Yeri:2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu , 2018
16
Mechanical properties of Al-Ni cast alloys Yayın Yeri:23rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014 , 2014
17
Microstructural characterization of PREP atomized Ti6Al4V alloy powders Yayın Yeri:5th International Powder Metallurgy Conference
18
Malzeme Biliminde Mikroyapısal Kontrast ve Görüntü Analizi Uygulamaları Yayın Yeri:7. Ulusal Aydınlatma Kongresi
19
Atomizasyon yöntemi ile metal matrisli kompozit üretimi Yayın Yeri:II. Ulusal Ege Kompozit Sempozyumu , 2013
20
Hurda Bakır Tellerin Titanyumun Mekanik Özelliklerine Etkisi Yayın Yeri:2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu , 2018
21
Toz Metalurjik Magnezyum Alaşımlarının Üretimi Yayın Yeri:Engineers of Future International Student Symposium , 2017
22
A study on SEM investigation of Atomized Powders Yayın Yeri:European Congress on Advanced Materials and Processes , 2015
23
Consolidation of carbonyl nickel powders by hot pressing Yayın Yeri:19. International Conference on Materials Processing and Analysis , 2017
24
Toz Metalurjisi ile Bakır Kompozit Üretimi Yayın Yeri:Engineers of future International student symposium , 2017
25
Impact of Ni addition on the dry sliding friction of WC Based MMC prepared by the spontaneous infiltration process of the loose Powder Yayın Yeri:APMAS, 2016
26
Consolidation of atomized Al SiC composite powders by hot pressing Yayın Yeri:6th. International Powder Metallurgy Conference ExhibitioN , 2011
27
Tribological proeprties of vacuum hot pressed A-Cu-Mg-SiC composites Yayın Yeri:Euro PM 2012 Congress and Exhibition , 2012
28
Invesitgation of corrosion behavior of Al-SiC-xNi composite alloys Yayın Yeri:10th International Electrochemistry Meeting in Turkey , 2013
29
Production of Hard Nickel Particle Reinforced Ti6Al4V Matrix Composites by Hot Pressing Yayın Yeri:20th International Conference on Composite Engineering and Technology , 2018
30
Titanyum Esaslı Biyomalzemelerin Toz Metalurjik Yöntemlerle Üretimi Yayın Yeri:Engineers of future International student symposium , 2017
31
A Study on solidification characteristics of Al SiC MMC powders atomised by PREP process Yayın Yeri:European Congress on Advanced Materials and Processes , 2015
32
Geri Kazanılmış Ti Partikül Takviyeli Alüminyum Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjik Yöntemler ile Üretimi ve Karakterizasyonu Yayın Yeri:1st Int. Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC18) , 2018
34
Investigation of corrosion behavior of Al-SiC-xNi alloys Yayın Yeri:10th International Electrochemistry Meeting in Turkey
35
Rapid Solidification of Ti6Al4V Alloy Powder Produced bby PREP technique Yayın Yeri:PM Titanium 2015 The 3rd Conference on Powder Processing , 2015
36
Progress and Potential of Free Pressure less Spark Plasma Sintering FPSPS Processing Yayın Yeri:TMS2011 140th Annual Meeting and Exhibition
37